Memorabel 2015 (in 10 hoogtepunten}

Natuurlijk, een jaar kent vele hoogtepunten en hopelijk ook persoonlijke. Dit jaar werd overschaduwd door een aantal dieptepunten, die we hier verder niet zullen benoemen. Dat is elders al genoeg gebeurd. Gegeven die gebeurtenissen dringt zich evenwel de volgende vraag op: hoe ziet de toekomst van deze planeet en zijn inwoners eruit? Voor een groot deel ligt dat in onze eigen handen. Daarom ligt het accent bij de volgende selectie vooral op Nederland: Continue reading “Memorabel 2015 (in 10 hoogtepunten}”

Het woord van het jaar 2015

Het blijkt maar weer eens uit het slotakkoord van de klimaattop: het gaat om de woorden. De juiste woorden, wel te verstaan, om 196 grote én kleine landen zover te krijgen er hun handtekening onder te zetten. Ik betwijfel of er zoveel consensus bestaat over de nieuwe woorden van 2015. Er staan, naar mijn mening, weinig woorden op de lijst van Van Dale’s Woord van het Jaar die tot de verbeelding spreken. Continue reading “Het woord van het jaar 2015”

Het klimaat van de toekomstige generaties

Tijdens de eerste week van de klimaattop in Parijs was ik aanwezig namens de Internationale Federatie van Liberale Jongeren (IFLRY). De onderhandelingen zijn nog in volle gang en ik heb mijn bijdrage geleverd met name op het gebied van de 1,5 graden grens. Het beïnvloeden van de onderhandelingen is overigens geen eenvoudige taak. Een kijkje in de keuken van de klimaattop. Continue reading “Het klimaat van de toekomstige generaties”