Memorabel 2014 – deel 1

Rotstekening Maros-Pangkep
Een van de gevonden rotstekeningen op Sulawesi (Foto: Kinez Riza).

‘Wetenschap? Dat is ook maar een mening.’ Een uitspraak die tegenwoordig niet ongebruikelijk is in bepaalde kringen. Fraudegevallen als die van sociaal psycholoog Diederik Stapel zijn daar natuurlijk debet aan, maar de vraag is of diezelfde mensen dat ook zeggen wanneer zij ernstig ziek worden….. Continue reading “Memorabel 2014 – deel 1”