Feit van de week (week 21, 2015)


Drie weken nadat staatssecretaris Wiebes (VVD) van Financiën op 17 april in een brief aan de Tweede Kamer had laten weten, dat er geen sprake kan zijn van een verlaagd btw-tarief  voor dagbladen, kondigde de voorzitter van de Europese Commissie,  Jean-Claude Juncker, een verlaging van het btw-tarief voor online dagbladen in 2016 aan.  Nu wordt op elke digitale krant in ons land nog 21 procent btw geheven, terwijl voor de papieren versie zes procent btw betaald wordt.

De ironie wil dat Wiebes zich in zijn brief baseert op een richtlijn van de Europese Unie (EU), terwijl Juncker in zijn rede voor de Duitse uitgevers nu juist zei dat de EU-regels ten aanzien van de btw verouderd zijn.

Wie de discussie over de belastingheffing op (de verspreiding van) dagbladen, tijdschriften en boeken een beetje kent, weet dat die bol staat van juridische termen waar de dagelijkse lezer geen enkele boodschap aan heeft. Zo staat er in de brief van Wiebes de volgende zin:

“Ik deel de opvatting van de leden van deze fractie dat de levering van een krant als de levering van een goed moet worden aangemerkt wanneer het gaat om de levering op een fysieke drager zoals papier of een CD, en dat het gaat om de levering van een dienst wanneer de krant wordt geleverd in digitale vorm.”

Bent u er nog?
In normaal Nederlands staat er: als u de krant leest op uw computer of smartphone is er sprake van een dienst, maar als u de krant leest op papier is het een goed. En “(…) de btw-richtlijn stelt expliciet dat het verlaagde tarief niet van toepassing kan zijn op langs elektronische weg verrichte diensten.”

Afijn, het bovenstaande is niet meer dan een achterhoedegevecht. Een week na Juncker’s toezegging aan de Duitse dagbladuitgevers maakte Facebook de samenwerking met een tiental uitgevers bekend (waaronder kranten als The New York Times en The Guardian). De deelnemende media leveren artikelen en video’s aan Facebook. De uitgevers mogen de reclameinkomsten houden van advertenties die zij bij hun content leveren, terwijl de opbrengst wordt gedeeld van advertenties die Facebook bij de content plaatst.
Geen slechte deal voor de betrokken uitgevers en het is een kwestie van tijd voordat anderen zich zullen aansluiten.

Wat nou fysieke drager, dienst of goed, dames en heren politici?
Als iedereen straks ‘het nieuws’ via Facebook kan lezen, denkt u dat er dan nog iemand überhaupt voor een Nederlandse krant gaat betalen?

Facebook missie
Facebook’s missie statement.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.