Time Out

Tak van Sport bestaat in zijn huidige vorm nu vier jaar. Die vorm is – naar mijn idee – aan vernieuwing toe. Bovendien biedt de blog in zijn huidige vorm te weinig mogelijkheden.
Om die reden zal er de komende weken gewerkt worden aan een nieuwe site, die zowel qua vorm als inhoud meer toegespitst zal zijn op deze snel veranderende wereld en de mensen die daarin in meer of mindere mate een rol spelen.

Mijn observaties, gedachtenspinsels, ingevingen en overpeinzingen kunnen in verkorte vorm gevolgd worden op Twitter en/of LinkedIn.
Ik wens alle (trouwe) lezers een mooie zomer toe en hopelijk zien wij elkaar medio september weer op deze plaats terug.

“De top van de zomer. (…) Het grote festijn van het gerehabiliteerde lichaam , ontrukt aan het oertestamentische duister van de kleding en hersteld in de adamitische onschuld van lucht en zon.”
Michel Tournier, uit Petites Proses (1986).

Posted in Cultuur | Leave a comment

Hoeveel tijd is er nog voor het papieren schrift? (deel 1)

Het eerste tijdschrift dat een oplage van één miljoen haalde, was het Amerikaanse Ladies Home Journal. Dat was in 1903! Het bestaat nog steeds. In de hoogtijdagen kende het maandblad een oplage van bijna zeven miljoen, nu is het nog altijd goed voor ruim drie-en-een-half miljoen exemplaren per nummer.
Een aantal waarvan Nederlandse uitgevers alleen nog maar durven dromen, want de oplage van dat ene Amerikaanse damesblad is vergelijkbaar met de totale oplage van alle Nederlandse tijdschriften. Wat grotendeels te danken is aan de Kampioen, het ledenblad van de ANWB, waarvan elke keer drie miljoen exemplaren van de drukpers rollen.

Uit de laatste cijfers van oplage-instituut HOI (kwartaal 4, 2013) moeten wij opmaken dat het slecht gaat met het Nederlandse tijdschrift, uitzonderingen daargelaten. En het zijn die uitzonderingen die enige nadere studie behoeven: waarom doen Vogue en Cosmopolitan het wel goed? Omdat het maandbladen zijn? En kan een nieuwe dienst als Blendle helpen het tij te keren? Continue reading

Posted in Cultuur, Media | Tagged , | Leave a comment

Stemmen om de macht

Als de voortekenen niet bedriegen, krijgen wij dus op 19 maart een historisch laag opkomstpercentage bij de gemeenteraads-verkiezingen. Politieke commentatoren klagen steen en been: afgelopen maandag schetste Maarten Keulemans onder de titel Hoe democratie uit gemeente verdween een somber beeld van het lokale bestuur. En zaterdag liet politicoloog Nico Baakman in de NRC weinig heel van ons politieke stelsel.
Schrale troost: het gaat niet alleen in Nederland slecht met de (lokale) democratie….. Continue reading

Posted in Mensen, Politiek | Tagged , , | Leave a comment

De toekomst van de radio

Radio. Als je de luistercijfers mag geloven, luistert bijna iedereen er naar. Sky Radio, Radio  538, Q-music, 3FM…..
Muziek, dus. Al dan niet via Spotify of Tunein.
Zelf luister ik nog wel eens naar Radio 1.
Informatie.
En daar is iets raars mee gebeurd op 1 januari: nieuwe programma’s op prime time, andere tijden voor bestaande programma’s én …. meer muziek: “Nieuws heeft een nieuw geluid”. Een heleboel luisteraars van Radio 1 blijken daar helemaal niet blij mee te zijn, met dat nieuwe geluid.
Hebben ze een alternatief? Er is natuurlijk BNR, maar die zender noemt zich niet voor niets Business nieuwsradio.
Voor reportages, interviews en discussieprogramma’s over maatschappelijke kwesties, kunst en literatuur is er verder geen andere zender.
Internet dan? Continue reading

Posted in Media | Tagged | Leave a comment

Een Franse editie van Literaturfest

Literaturfest in de Rode Hoed (Foto: F. Schultz)

Voor wie mocht denken dat jongeren nauwelijks meer in literatuur geïnteresseerd zijn, moet toch eens naar een avond van Literaturfest gaan. Afgelopen vrijdagavond was een ‘Franse editie’, waarvoor een keur aan literaire gasten was uitgenodigd om over hun favoriete Franse boek te vertellen: Heleen van Royen, Bas Heijne, Herman Koch én…..Erik de Jong, beter bekend onder de artiestennaam Spinvis.

Continue reading

Posted in Literatuur, Mensen, Taal | Tagged , | Leave a comment